Відділи

Методичний відділ

   Робота методичного відділу - методичне та інформаційне забезпечення діяльності бібліотек Тячівської ЦБС. Методичний відділ співпрацює з іншими відділами бібліотеки в питаннях вивчення стану та використання бібліотечних фондів, організації довідково-інформаційної роботи, видавничої діяльності тощо. Також вивчає діяльність всіх бібліотек району.
   Щороку для покращення роботи бібліотек району методичний відділ організовує семінари, тренінги, практикуми, стажування, дні професійного спілкування та інші інноваційні форми роботи.
                                                             Напрямки діяльності:
Ø методична, консультативна, практична допомога бібліотекам - філіям району;
Ø участь у формуванні системи безперервної професійної освіти працівників бібліотек району; 
Ø видавнича діяльність;
Ø збір та систематизація документів та матеріалів з бібліотекознавства;
Ø координаційна діяльність з бібліотеками інших відомства;
Ø обслуговування бібліотекознавчими документами користувачів бібліотек.
                                     
                                         В методичному відділі можна ознайомитись з :
Ø виданнями які видає бібліотека, буклетами різної тематики, методико бібліографічні матеріали, порт – фоліо бібліотек філій, календарями знаменних і пам’ятних дат;
Ø бібліографічними покажчиками.
Зав. методичним відділом
Нодь Н.К.
Головний бібліотекар 
Сливка А.В.

Довідково – бібліографічний відділ

   У процесі обслуговування довідково – бібліографічний відділ Тячівської ЦРБ широко використовує бібліографічні, довідкові та фактографічні бази даних. Інформаційне обслуговування здійснюється у двох основних режимах – поточне інформування та довідкове – у режимі «запит – відповідь».
   Відділ здійснює випуск власної інформаційно – бібліографічної продукції.

Зав. довідково - бібліографічним відділом
Волос Г.П.
Провідний бібліотекар
Волос М.А.

Відділи обслуговування читачів: 
абонемент та читальний зал   Надають в користування літературу з таких галузей знань: держава і права, економіка, історія, філософія, релігія, , педагогіка та психологія, культура та мистецтво, мовознавство та літературознавство, художня література та ін.
   До послуг користувачів 33542 тисячі примірників книг, періодичні видання (близько 30 найменувань журналів та 35 найменувань газет). 
      Відділи обслуговування проводить різноманітні масові заходи: 

- тематичні вечори, 
- літературно-музичні вечори, 
- зустрічі за круглим столом, 
- вечори поезії та ін.
- презентації книг.
 
   Систематично організовує книжково - ілюстративні виставки різноманітної тематики. Робота відділів зосереджена на допомозі суспільству і кожній людині в досягненні повного рівня духовної та інтелектуальної культури, на питаннях національного відродження України, пропаганді традицій Тячівщини.

Зав. відділом обслуговування 
Патяник Л.М.
Провідні бібліотекарі 
Гуцул М.Ю., Мийсарош І.М.


Регіональний центр інформації


   Регіональний інформаційний центр (РІЦ) забезпечує відкритий доступ для широкого загалу користувачів до інформаційних ресурсів та послуг, здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язки між всіма секторами суспільства. Матеріали про регіон розміщуються на інформаційній зоні "Інформація для вас".
   Бібліотека, як центр регіональної і правової інформації
   У виданні подано аналіз діяльності центрів регіональної інформації ЦБС області за 2004 рік, а також документи, які розроблені для прискорення процесів становлення ЦРІ і впровадження в практику роботи інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС.

Провідний бібліотекар
Стойка Н.П.
Відділ обробки та комплектування літератури   Головним завданням відділу є робота з фондом бібліотеки, його систематичне формування з урахуванням економічного, культурного, соціального і духовного життя регіону. Відділ здійснює планування розвитку бібліотечного фонду. Очолює роботу щодо виявлення правильної розстановки фондів ,а також вивчення запитів , інтересів і потреб читачів, веде довідковий апарат ЦБС. 
   До обов’язків входить приймання творів друку та інших документів, що входять до бібліотеки, звірення із супровідним документом.
   Тут проводять облік фондів, тобто записують до сумарної та інвентарної книги чи облікового каталога всі видання, що надійшли або вибули з фонду. Відділ реєструє також нові надходження журналів і газет.
   Одне із завдань є організація роботи щодо своєчасного виключення з фонду непридатних для користування , застарілих за змістом та непотрібних даній бібліотеці книг інших документів і відображення цих результатів в облікових формах бібліотеки.

Зав. відділом обробки та комплектування 
Сутула О.І.
Провідний бібліотекар 
Савчук С.І.

Інтернет-центр


   Інтернет-центр допомагає задовольнити різноманітні запити читачів на інформацію, в тому числі і на ту, яка відсутня в бібліотеці. А питання, з якими звертаються користувачі, різні, від простих до складніших: це і перегляд політичних та економічних новин, нормативно-правові документи, застосування новітніх технологій у виробництві, пошук роботи в Україні і за кордоном, адреси лікувальних, навчальних закладів тощо.
   Користувачі відчувають переваги нових послуг в порівнянні з традиційними: замість багатоденного пошуку та перегляду інформації в читальних залах – миттєвий результат у вигляді електронної копії документу, фактографічної довідки тощо. З кожним відвідувачем проводиться попередня консультація, ознайомлення з правилами користування Інтернет-центру, виявляється рівень його комп’ютерної грамотності, надається консультативна допомога.

Зав. Інтернет-центром
Куцина Є.

  Історична довідка                   День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні Щороку, 22 червня, український народ вша...