вівторок, 18 липня 2017 р.

72 роки з дня смерті  Августина Волошина.
  Августин Волошин: Президент одного дня, який змінив історію Закарпаття
Августин Волошин - педагог, учений-філолог, журналіст, просвітитель, громадсько-політичний, церковно-релігійний діяч, греко-католицький священик, у 1938-му - прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України, у 1939-му став президентом цієї держави. Він є, без сумніву, одним із найшанованіших закарпатців, який мав вплив і на міждержавному рівні.
Августин Волошин народився 17 березня 1874 року на Закарпатті в сім’ї сільського священика. З 1884 по 1892 рік нав­чав­ся в Ужгородсь­кій гім­на­зії. Після цього всту­пив на те­о­ло­гіч­ний фа­куль­тет у Бу­да­пеш­ті, де пров­чив­ся лише рік через по­га­ний ста­н здо­ров­'я. У 1893 році по­вер­нув­ся до Уж­го­рода, за­кін­чив те­о­ло­гіч­ні сту­дії. А 1897-го його було висвячено на священика і призначено на парохію в Це­голь­нянсь­кій цер­кві.
У 1900 році Волошин за­кін­чив Ви­щу пе­да­го­гіч­ну шко­лу в Бу­да­пеш­ті з дип­ломом викла­да­ча ма­те­ма­ти­ки і фі­зи­ки в се­ред­ніх нав­чаль­них зак­ла­дах. З 1900 по 1917 роки пра­цю­вав про­фе­сором, а з 1917-го по жов­тень 1938-го — ди­рек­то­ром учи­тель­ської се­міна­рії в Уж­го­ро­ді.
Уже в 1915 році, ще до розпаду Австро-Угорської монархії, Августин Волошин дотримувався орієнтації на Україну. 
Політичний професіоналізм Августина Волошина проявився і наприкінці 1938 року, коли відбувалася трансформація всієї політичної системи Чехословаччини. Проголошуючи, як прем’єр другого автономного уряду, "Маніфест Уряду Карпатської України до всіх громадян Карпатської України", він закликав до єднання всіх, кому небайдужа доля рідного краю. І 22 листопада того ж року край отримав таки автономні права, що сприяло дальшій державотворчій діяльності закарпатських українців.
15 березня 1939 року було першим і останнім для існування незалежної республіки Карпатська Україна. Засідання Сойму проходило вже під гуркіт зброї угорської армії, яка розпочала воєнну окупацію Карпатської України.
У травні 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами СМЕРШ. Пе­ребування в тюрмі негативно впливало на нервову систему ув’язненого. На час арешту йому вже виповнилося 70 років. Перший допит Августина Волошина був проведений 22 травня, після чого послідували наступні – 24 травня, 5, 9, 12, 14, 19 і 20 червня 1945 року. На останньому допиті йому було зачитано постанову про оголошення звинувачення.
Помер Волошин у московській Бутирській в'язниці 19 липня 1945 року. За офіційною версією — від паралічу серця.


Немає коментарів:

Дописати коментар

  Поезія – це найпрекрасніше в людині, що єднає всіх задля утвердження цього прекрасного в житті. Любімо поезію, відчуваймо її гармоні...